Related Blogs

Trademarkia Logo

Poland

Najpopularniejsza na świecie strona do rejestracji Twojego znaku towarowego i ochrony Twojej marki, nazwy, logo, hasła lub dźwięku.

Quick Links

Contact

Attorneys

Blog

Trademarkia Global

Reach Us

Informacja prawna: Informacje zawarte na tej stronie internetowej są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich interpretować jako porady prawne. Mimo że LegalForce RAPC Worldwide P.C., działająca jako Trademarkia P.C., jest kancelarią prawną („Kancelaria”), korzystanie z tej strony internetowej nie tworzy relacji adwokat-klient z Kancelarią. Taka relacja może zostać ustanowiona tylko po tym, jak Kancelaria zdecyduje, że jest chętna i zdolna do podjęcia zlecenia po sprawdzeniu konfliktu interesów oraz po uzgodnieniu pisemnej umowy o świadczenie usług pomiędzy Tobą a Kancelarią. Korzystanie z tej strony internetowej jest również związane z naszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

Proszę zauważyć, że ceny wymienione na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie w zależności od fluktuacji kursów walutowych względem USD.