Trademarkia Logo

Poland

+48221522052

Polski
1

Contact information

2

Enter Trademark Details

* Select what you are trying to protect?

Nike Text

Name

Business name that identifies a product or service

Logo

Graphical image that identifies a product or service

Nike Slogan

Slogan

Short phrase that identifies your business

Sound

Unique sounds that identify your business eg. voices

Products and Services

What Products/Services will you sell using this trademark?

Enter your Website (Optional)

3

Select Countries

4

Enter Message

Raj Abhyanker

Raj Abhyanker

Founder and Trademark Attorney

I will assist you in your filing process. Contact me if you have any questions.

Trademarkia Logo

Poland

Najpopularniejsza na świecie strona do rejestracji Twojego znaku towarowego i ochrony Twojej marki, nazwy, logo, hasła lub dźwięku.

Quick Links

Contact

Attorneys

Blog

Trademarkia Global

Reach Us

Informacja prawna: Informacje zawarte na tej stronie internetowej są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich interpretować jako porady prawne. Mimo że LegalForce RAPC Worldwide P.C., działająca jako Trademarkia P.C., jest kancelarią prawną („Kancelaria”), korzystanie z tej strony internetowej nie tworzy relacji adwokat-klient z Kancelarią. Taka relacja może zostać ustanowiona tylko po tym, jak Kancelaria zdecyduje, że jest chętna i zdolna do podjęcia zlecenia po sprawdzeniu konfliktu interesów oraz po uzgodnieniu pisemnej umowy o świadczenie usług pomiędzy Tobą a Kancelarią. Korzystanie z tej strony internetowej jest również związane z naszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

Proszę zauważyć, że ceny wymienione na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie w zależności od fluktuacji kursów walutowych względem USD.